Over ons

In Zoetermeer maken alle scholen voor voortgezet onderwijs en de scholen voor speciaal voortgezet onderwijs deel uit van het Regsam (Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer VO 28-07).

Gezamenlijk zijn de scholen er voor verantwoordelijk dat voor alle Zoetermeerse leerlingen een passend onderwijsaanbod aanwezig is.

Voor leerlingen die meer ondersteuning dan andere leerlingen nodig hebben, heeft Regsam het Informatie Centrum Onderwijs Zoetermeer (ICOZ) ingericht.

Time out

Naar school gaan is niet voor iedere jongere even prettig en vanzelfsprekend. Er zijn jongeren die het proberen, maar waar het niet goed lukt. Vaak blijkt er sprake van gedragsproblemen op school. Of de jongeren zijn heel druk en storend, of ze komen helemaal niet meer. Of  een leerling zit niet op het juiste niveau. Voor deze jongeren kan Time Out Zoetermeer tijdelijk opvang en begeleiding bieden. Time Out Zoetermeer biedt een plek waar even afstand genomen kan worden van school, waar goed gelet wordt op wat ze wél kunnen  en waar naar  jongere word geluisterd. Doel is dat ze weer teruggaan naar school.

In overleg met de school wordt bepaald, welke dagen een leerling komt en wanneer de leerling na ongeveer 3 maanden terugkomt.