Flexvoorziening

Sommige leerlingen kunnen door uiteenlopende oorzaken tijdelijk niet het onderwijs op de eigen school volgen.

Voor deze leerlingen is een flexvoorziening ingericht. De flexvoorziening kenmerkt zich door flexibiliteit in de onderwijsondersteuning, in de geboden hulpverlening en in de tijd. Een leerling maakt ‘zo kort als kan en zo lang als moet’ gebruik van een flexvoorziening.

Op dit moment heeft het ICOZ de Flexvoorziening 'Time Out'

Terug naar het overzicht

Subdiensten