van voortgezet onderwijs naar een andere school voor voortgezet onderwijs

In principe kan er in goed overleg tussen leerling, ouder(s)/ verzorgers en de betrokken scholen worden afgestemd om de overgang van de ene naar de andere middelbare school te realiseren. In bepaalde situaties kan het voorkomen dat een adviseur passend onderwijs (APO’er) ingeschakeld wordt om mee te denken en/of te ondersteunen in het traject.

Indien er sprake is van een overstap van voortgezet onderwijs naar praktijkonderwijs of van voortgezet onderwijs naar voortgezet speciaal onderwijs is betrokkenheid van de adviseur passend onderwijs noodzakelijk.

Terug naar het overzicht