van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs of werk

Na het voortgezet onderwijs zullen de meeste jongeren hun schoolloopbaan voortzetten in een middelbare beroepsopleiding (MBO) of verder studeren aan een hoge school of universiteit.

In Nederland geldt leerplicht tot 18 jaar en wordt ernaar gestreefd dat iedere jongere een startkwalificatie heeft.

Een jongere heeft een startkwalificatie als hij een afgeronde MBO-opleiding op minimaal niveau 2 heeft of een HAVO-diploma.

Alle scholen adviseren en begeleiden jongeren in het zoeken en vinden van een geschikte vervolgopleiding of arbeidsplaats.

Jongeren die niet in staat zijn om een startkwalificatie te behalen worden door de school waarop zij zitten (bijvoorbeeld een praktijkschool of een school voor speciaal onderwijs) begeleid naar werk of een dagbesteding.

Geen startkwalificatie?

Jongeren die na hun 18e jaar nog geen startkwalificatie hebben en niet staan ingeschreven op een school voor voortgezet onderwijs of vervolgopleiding staan geregistreerd bij het RMC.

RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatie functie voortijdig schoolverlaten.

Doel van de RMC-functie is het scheppen van voorwaarden voor jongeren van 18 tot 24 jaar om de voor hen hoogst haalbare en meest passende onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie te bereiken.


De RMC-functie omvat drie taken (vastgelegd in wetgeving):

  • een sluitende melding en registratie van alle jongeren tussen 18 en 24 jaar die niet op school zitten en nog geen startkwalificatie behaald hebben.
  • benaderen en zorgdragen voor begeleiding van jongeren die zijn uitgevallen, gericht op terugleiden naar school, naar werk of een combinatie daarvan.
  • coördineren en initiëren van samenwerking tussen alle belangrijke partijen die te maken hebben met deze jongeren en het onderhouden van dit netwerk.
Terug naar het overzicht