Passend Onderwijs

Het is belangrijk dat school en ouders goed samenwerken. Vooral als een leerling of zijn gezin extra hulp of ondersteuning nodig heeft. De kennis van ouders en school vullen elkaar vaak goed aan. Het samenwerkingsverband stimuleert dat ouders vanaf het begin worden betrokken bij het onderwijs en de ondersteuning van de school, niet pas als er problemen zijn.

Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle scholen binnen het samenwerkingsverband een zorgplicht. Dat betekent dat de scholen moeten zorgen voor een passende onderwijsplek voor alle leerlingen, ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan bieden de scholen dat door bijvoorbeeld extra begeleiding van een persoonlijke coach. Scholen kunnen ook een ondersteuningsarrangement aanvragen bij het samenwerkingsverband.  

Het samenwerkingsverband (ICOZ) is vanaf 1 augustus 2014 verantwoordelijk voor het toewijzen en het betalen van de (extra) ondersteuning aan leerlingen. De medezeggenschapsraden van de scholen hebben over deze afspraken meegedacht.

Het samenwerkingsverband is er voor de scholen en kan scholen ondersteunen in contact, communicatie en samenwerking met ouders.

Terug naar het overzicht