Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

In een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) wordt beschreven op welke onderwijsdoelen de begeleiding van een leerling die extra ondersteuning nodig heeft gericht zal zijn.

Voor leerlingen voor wie de school een extra ondersteuningsarrangement inzet met ondersteuningsbudget van het samenwerkingsverband, voor leerlingen die gebruik moeten maken van een flexvoorziening, voor leerlingen die zijn aangewezen op leerwegondersteunend onderwijs (LWOO), voor leerlingen in het praktijkonderwijs (PrO) en voor leerlingen in het VSO wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. Hierin staat op welke onderwijsdoelen de begeleiding van de leerling gericht zal zijn en wat het verwachte uitstroomniveau en uitstroomperspectief zullen zijn.

Terug naar het overzicht