Zorgstructuur

Extra zorg in het voortgezet onderwijs

Sommige leerlingen hebben meer hulp nodig dan andere. Dat blijkt vaak al op de basisschool. Ook in het voortgezet onderwijs blijven zij extra zorg nodig hebben. Die extra zorg kan gegeven worden op VMBO-scholen met leerwegondersteunend onderwijs en in het praktijkonderwijs

 

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

Leerwegondersteunend onderwijs is voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) voor leerlingen die met extra begeleiding in staat zijn een diploma in één van de leerwegen van het VMBO te behalen.

Met LWOO krijgt een leerling in principe dezelfde vakken, maar zijn de methodes en begeleiding aangepast.

 

Praktijkonderwijs (PrO)

Praktijkonderwijs is onderwijs voor leerlingen die op de basisschool al veel moeite met leren hadden. Verwacht wordt dat zij niet in staat zijn een diploma te halen.

Deze leerlingen worden voorbereid op een plaats op de arbeidsmarkt.

Kenmerkend voor het PrO zijn: kleine groepen, veel aandacht voor sociale vaardigheden en veel individuele begeleiding. Het onderwijs is gericht op het verwerven van een plaats op de arbeidsmarkt.

Om voor LWOO of PrO in aanmerking te komen is een indicatie nodig die bij het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (Regsam) wordt aangevraagd.

 

Toestemmingsverklaring

Om de onderzoeksprocedure te kunnen laten plaats vinden, is toestemming nodig. Het is noodzakelijk dat zowel de leerling zelf, als beide gezaghebbende ouders (indien van toepassing) de toestemmingsverklaring ondertekenen. Ook in het geval dat ouders gescheiden zijn, is dit noodzakelijk.

Terug naar het overzicht