Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

Leerwegondersteunend onderwijs is voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) voor leerlingen die met extra begeleiding in staat zijn een diploma in één van de leerwegen van het VMBO te behalen.

Met LWOO krijgt een leerling in principe dezelfde vakken, maar zijn de methodes en begeleiding aangepast.

Om voor LWOO in aanmerking te komen is een indicatie nodig die bij het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (Regsam) wordt aangevraagd.

Toestemmingsverklaring

Om de onderzoeksprocedure te kunnen laten plaats vinden, is toestemming nodig. Het is noodzakelijk dat zowel de leerling zelf, als beide gezaghebbende ouders (indien van toepassing) de toestemmingsverklaring ondertekenen. Ook in het geval dat ouders gescheiden zijn, is dit noodzakelijk.

Terug naar het overzicht