Praktijkonderwijs (PrO)

Praktijkonderwijs (PrO)

Praktijkonderwijs is onderwijs voor leerlingen die op de basisschool al veel moeite met leren hadden. Verwacht wordt dat zij niet in staat zijn een diploma te halen.

Deze leerlingen worden voorbereid op een plaats op de arbeidsmarkt.

Kenmerkend voor het PrO zijn: kleine groepen, veel aandacht voor sociale vaardigheden en veel individuele begeleiding. Het onderwijs is gericht op het verwerven van een plaats op de arbeidsmarkt.

Om voor PrO in aanmerking te komen is een indicatie nodig die bij het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (Regsam) wordt aangevraagd.

Toestemmingsverklaring

Om de onderzoeksprocedure te kunnen laten plaats vinden, is toestemming nodig. Het is noodzakelijk dat zowel de leerling zelf, als beide gezaghebbende ouders (indien van toepassing) de toestemmingsverklaring ondertekenen. Ook in het geval dat ouders gescheiden zijn, is dit noodzakelijk.

Terug naar het overzicht