VMBO, HAVO, VWO

VMBO

VMBO staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en duurt vier jaar. In de eerste twee leerjaren krijgen leerlingen vakken van de onderbouw. Deze vakken kunnen per school verschillen. Aan het einde van het tweede jaar kiezen vmbo-leerlingen een sector: economie, landbouw, techniek of zorg & welzijn.

Het VMBO kent vier leerwegen:

VMBO-b: basisberoepsgerichte leerweg
In de basisberoepsgerichte leerweg worden gedurende ten minste 12 uur per week praktijkvakken gegeven, gericht op een bepaald beroep. Daarnaast worden algemene vakken gegeven zoals Nederlands en Engels. Na vmbo-b kan een leerling doorstromen naar mbo niveau 1 of 2.
 
VMBO-k: kaderberoepsgerichte leerweg
In de kaderberoepsgerichte leerweg worden algemene vakken en praktijkvakken (gemiddeld 12 uur per week) gegeven. Het verschil met vmbo-b is dat een leerling vanuit vmbo-k ook kan doorstromen naar mbo niveau 3 en soms 4.
 
VMBO-g: gemengde leerweg
In de gemengde leerweg worden met name algemene vakken gegeven en daarnaast nog circa 4 praktijkvakken per week. Na vmbo-g kan een leerling doorstromen naar mbo niveau 3 en 4.
 
VMBO-t: theoretische leerweg (vroeger mavo genoemd)
In de theoretische leerweg worden alleen algemene vakken gegeven en kiest een leerling niet één bepaald beroep, maar een examenpakket. Dit pakket bestaat uit theoretische vakken die bij een bepaalde sector horen. Na vmbo-t kan een leerling doorstromen naar mbo niveau 3 en 4 of naar de havo.

 

Havo
Havo staat voor hoger algemeen voorgezet onderwijs en duurt 5 jaar. Op de havo worden algemene vakken gegeven als Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. In de derde klas kiezen leerlingen een profiel: cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en gezondheid of natuur en techniek. Vanuit de havo stromen de meeste leerlingen door naar het hoger beroepsonderwijs (hbo).

 

Vwo
Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en duurt 6 jaar. Binnen het vwo kunnen leerlingen kiezen voor atheneum, gymnasium (waar extra vakken als Grieks, Latijn en klassieke culturele vorming worden gegeven) en tweetalig vwo.

Op het vwo worden algemene vakken gegeven als Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. In de derde klas kiezen leerlingen een profiel: cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en gezondheid of natuur en techniek. Vanuit het vwo stromen de meeste leerlingen door naar de universiteit of het hbo.

 

Terug naar het overzicht