Voor ouders

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het idee achter passend onderwijs is dat alle leerlingen een onderwijsplek moeten krijgen die past bij hun mogelijkheden. Ook als ze daarbij extra ondersteuning nodig hebben, zoals extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal of onderwijs op een speciale school.

Zorgplicht
Scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat zij ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die bij hen staat ingeschreven of zich aanmeldt een passend onderwijsaanbod krijgt. Bij aanmelding op een school moeten ouders aangeven of hun kind extra ondersteuning nodig heeft. De school onderzoekt dan of het de ondersteuning die nodig is kan bieden. Kan de school deze ondersteuning zelf niet bieden, dan ondersteunt de school de ouders en het kind op zoek naar een passende onderwijsplek.

Samenwerkingsverband
Om ervoor te kunnen zorgen dat er voor iedere leerling een passende onderwijsplek is, werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden krijgen geld van de Rijksoverheid om te zorgen voor extra ondersteuning. Dat geld verdelen ze over de scholen en andere voorzieningen. Het ICOZ ondersteunt de scholen met het organiseren van passend onderwijs.

Terug naar het overzicht