Medezeggenschap

Wilt u meepraten over de invulling van passend onderwijs in Zoetermeer? Dat kan via de Ondersteuningsplanraad. Deze raad beslist mee over het beleid van het Samenwerkingsverband, zoals dat is beschreven in het Ondersteuningsplan.

De Ondersteuningsplanraad bestaat voor 50% uit personeelsleden van scholen uit ons samenwerkingsverband en voor 50% uit ouders van leerlingen.

Ideeën en/of opmerkingen van 'Zoetermeerse' docenten, ouders en leerlingen over het passend onderwijs in Zoetermeer zijn van harte welkom. Deze kunt u mailen naar de Ondersteuningsplanraad (opr@icoz.nl). Meer informatie

Terug naar het overzicht