ICOZ

Voor leerlingen die meer ondersteuning dan andere leerlingen nodig hebben, heeft Regsam het Informatie Centrum Onderwijs Zoetermeer (ICOZ) ingericht.

Het ICOZ:

  • Beantwoordt vragen van ouders, leerlingen en professionals op het gebied van ondersteuning van leerlingen.
  • Adviseert scholen bij op het opstellen van ondersteuningsarrangementen voor leerlingen, zodat zij toch het onderwijs op de eigen school kunnen blijven volgen.
  • Biedt op verzoek van de scholen leerlingen met dyslexie een training in het gebruik van compenserende software aan.
  • Doet op verzoek van scholen capaciteiten onderzoek.
  • Biedt scholen de mogelijkheid leerlingen gebruik te laten maken van een aantal flexvoorzieningen. Deze flexvoorzieningen zijn bedoeld voor leerlingen die door uiteenlopende oorzaken tijdelijk het onderwijs op de eigen school niet kunnen volgen.
  • Vraagt namens de school voor praktijkonderwijs en de scholen met LWOO een indicatie aan bij de Bestuurlijke Advies Commissie.
  • Adviseert scholen en ouders bij de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal voortgezet onderwijs.