Ons team

Directie en algemene ondersteuning

De directie, secretaresse en financieel medewerker zorgen voor een goed lopend geheel op zowel beleidsmatig, financieel, ICT en organisatorisch vlak.

Zij zijn te bereiken op:

Tel. 079 – 316 04 63, keuze 0 of per mail info@icoz.nl

 

Adviseurs Passend Onderwijs

De adviseurs behandelen (elk op hun eigen specialistische vlak) vragen van ouders en professionals over de begeleiding van leerlingen.

Zij zijn te bereiken op:

Tel. 079 – 321 88 37 of per mail loket@icoz.nl

 

Leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs

De afdeling Leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs is belast met het gehele traject LWOO/PrO bij de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.

Zij zijn te bereiken op:

Tel. 079 – 323 74 00 of per mail povo@icoz.nl

 

Begeleiders Onderwijs en Zorg (BOZ)

De Begeleiders Onderwijs en Zorg (BOZ-er) begeleiden op de scholen zelf leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Via de school van uw kind kunt u contact opnemen met de BOZ-er.

Voor algemene vragen zijn zij per mail te bereiken op: boz@icoz.nl

 

Flexvoorziening Time Out

De medewerkers van Time Out werken als team in de begeleiding van jongeren.

Zij zijn te bereiken op:

Tel. 079 – 323 71 66 of per mail timeout@icoz.nl